Trạng thái:
Sắp mở bán
Chủ đầu tư:
Loại hình:
Số block:
8
Số tầng:
40
Số căn:
4000
Quy mô:
112,585m2
Mật độ xây dựng:
23.6%
Tập Đoàn Sunshine Group Tập Đoàn Sunshine Group
Loại: Biệt thự Trạng thái:Sắp mở bán
Số Block:8 Số tầng:40
Quy mô:112,585m2 Mật độ xây dựng:23.6%
Số căn hộ:4000 Ngày hoàn thành:2026
Tập Đoàn Sunshine Group Tập Đoàn Sunshine Group
Loại: Biệt thự
Trạng thái:Sắp mở bán
Số Block:8
Số tầng:40
Quy mô:112,585m2
Mật độ xây dựng:23.6%
Số căn hộ:4000
Ngày hoàn thành:2026